Våre tjenester

Konstruksjonssikkerhet
Vi prosjekterer konstruksjoner innen tre, stål, betong, mur og aluminium.
Tiltaksklasse: 3

Brannteknisk prosjektering - Brannkonsept
Brannprosjektering av alle typer byggeprosjekt
Tiltaksklasse: 3

Bygningsfysikk
Prosjektering av energieffektive konstruksjoner, fuktsikring og inneklima.
Tiltaksklasse: 2

Geoteknikk
Utarbeidelse av geoteknisk rapport
Tiltaksklasse: 2

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse
Vi utfører uavhengig kontroll av følgende fagområder og tiltaksklasser:

  • Konstruksjonssikkerhet - tiltaksklasse 3
  • Brannkonsept/Brannsikkerhet - tiltaksklasse 3
  • Bygningsfysikk - tiltaksklasse 2
  • Geoteknikk - tiltaksklasse 2

Ansvarlig søker
Vi utfører byggesøknader som ansvarlig søker for mindre tiltak

Byggeledelse/byggherrerepresentant
Prosjekteringsledelse og prosjektledelse av oppdrag i de fleste størrelser


Vi har sentral godkjenning innen ovenstående fagområder. Last ned godkjenningsbevis